Αυτόνομη οδήγηση και οδική ασφάλεια

Μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της αυτοκίνησης αποτελεί η λειτουργία της αυτόνομης οδήγησης. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα στις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου να εξοπλίσουν τα οχήματα με συστήματα που θα λειτουργούν παράλληλα με την οδήγηση, επεμβαίνοντας στις λειτουργίες του οχήματος σε κρίσιμες στιγμές. Ο έγκαιρος εντοπισμός της παρουσίας ενός πεζού, η αυτόνομη ενεργοποίηση των φρένων, η αναγνώριση από μεγάλη απόσταση της απότομης επιβράδυνσης προπορευόμενου οχήματος και η έγκαιρη παρέμβαση αφύπνισης και εγρήγορσης του οδηγού μέσω ηχητικών μηνυμάτων αποτελούν μερικά από τα συστήματα υποβοήθησης (ADAS) και υπάρχουν στα περισσότερα οχήματα σήμερα.

Η εκτεταμένη χρήση των συστημάτων αυτών έχει οδηγήσει στη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων αλληλεπίδρασης οχημάτων και περιβάλλοντος χώρου κίνησης, έχοντας ως συνέπεια τη γέννηση της αυτόνομης οδήγησης. Ο όρος αυτόνομη οδήγηση περιγράφει τη δυνατότητα που έχει ένα όχημα να εκτελεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της κίνησής του, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού. Η λήψη αποφάσεων για την εκκίνηση, την επιτάχυνση και την αλλαγή κατεύθυνσης λαμβάνονται από το μηχανισμό του οχήματος ενώ ο οδηγός είναι ένας απλός παρατηρητής.

Πλεονεκτήματα της αυτόνομης οδήγησης θεωρούνται ο μειωμένος χρόνος αντίδρασης και ανταπόκρισης του οχήματος, η οικονομία καυσίμου και η μείωση της προσπάθειας οδήγησης σε συνθήκες αυξημένης κίνησης. Από την άλλη πλευρά, η έως τώρα εφαρμογή έχει αναδείξει μία προβληματική πτυχή που αφορά την αξιοπιστία του συστήματος αυτού και τη δυνατότητα να προβλέπει με γνώμονα τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων στο όχημα, καταδεικνύοντας ορθή κρίση σε καίριες στιγμές.

H απρόβλεπτη κίνηση των διερχόμενων οχημάτων και o τρόπος χάραξης και σήμανσης των δρόμων συχνά οδηγούν στην εφαρμογή εσφαλμένων πρωτοκόλλων και στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος.

Ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη που θα νιώθει ο οδηγός με την εφαρμογή του συστήματοςθα έχει ως συνέπεια τον εφησυχασμό του και θα τον έχει καταστήσει πρακτικά ανέτοιμονα επανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος σε επιθυμητό χρονικό διάστημα.

Τον Απρίλιο του 2018, ένα όχημα γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, ενεπλάκη σε ατύχημα. Ενώ είχε ενεργοποιημένο το σύστημα αυτόνομης οδήγησης, το όχημα παρέκκλινε προς την αριστερή πλευρά της πορείας του, προσκρούοντας με μεγάλη ταχύτητα στο προστατευτικό τσιμεντένιο στηθαίο, με αποτέλεσμα να στοιχίσει τη ζωή στον οδηγό του οχήματος. Στο πλαίσιο της απόδοσης ευθυνών, οι επικρατούσες συνθήκες και η απόκριση των επιμέρους συστημάτων του οχήματος μοιάζει ότι θα αποτελέσουν σημείο αντιπαράθεσης των ειδικών αναλυτών. Ωστόσο με βάση τα καταγεγραμμένα δεδομένα, το στοιχείο που προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι ότι ο οδηγός εμφανίζεται να μην έχει τα χέρια του στο τιμόνι για έξι ολόκληρα δευτερόλεπτα μέχρι και τη στιγμή της σύγκρουσης.