Σεμινάριο δια βίου εκπαίδευσης στο Linz της Αυστρίας

Σεμινάριο DSD, Linz Αυστρίας

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του επιστημονικού προσωπικού της η Autoexperience συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξήχθη στο Linz της Αυστρίας (26-29/03) από την εταιρεία DSD.

H εταιρία DSD αξιολογείται ως πρωτοπόρα ευρωπαϊκή εταιρία στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού ανάλυσης και αναπαράστασης τροχαίων ατυχημάτων (PC-Crash) με πολλαπλές παράλληλες δραστηριότητες που αφορούν τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα παθητικής ασφάλειας οχημάτων.

Στο πλαίσιο της ενασχόλησης της στο πεδίο της επιστημονικής ανάλυσης του τροχαίου ατυχήματος η DSD έχει αναπτύξει χώρο δοκιμών πρόσκρουσης με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή περισυλλογή και κατηγοριοποίηση δεδομένων ανάλυσης συμπεριφοράς των οχημάτων με βάση τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, τις ταχύτητες πορείας και γωνίες εμπλοκής τους. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της η Autoexperience παρακολούθησε σειρά δοκιμών πρόσκρουσης οχημάτων καθώς και δοκιμές ανάλυσης λειτουργίας των πιο σύγχρονων ενεργών συστημάτων ασφαλείας. Παράλληλα, η Autoexperience είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στην παρουσίαση της νέας έκδοσης του PC-Crash (12.0) και στην εκπαίδευση για χρήστες προχωρημένου επιπέδου στη δημιουργία σύνθετων προσομοιώσεων πραγματικών ατυχημάτων.

Ωστόσο, ως ανεκτίμητης αξίας αξιολογήθηκε η ευκαιρία που είχε το προσωπικό της Autoexperience να γνωρίσει κορυφαίους αναλυτές από όλο το κόσμο και να ανταλλάξει μαζί τους ιδέες και εμπειρίες σχετικά με το αντικείμενο της ανάλυσης των τροχαίων ατυχημάτων διευρύνοντας με αυτό το τρόπο το δίκτυο των συνεργατών της