Ασφάλεια και ηλεκτρικά οχήματα

Τα τελευταία χρόνια, οι αγοραστές επιβατηγών προσανατολίζονται συχνά προς την απόκτηση ηλεκτρικών έναντι μηχανοκίνητων οχημάτων. Η αυτονομία και το κόστος κίνησης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για αυτή την επιλογή. Ωστόσο, ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος αναφορικά με ένα προσκρουόμενο ηλεκτρικό όχημα σχετίζεται με τη δυσκολία απεμπλοκής των επιβαινόντων. Η παρουσία των ηλεκτρικών οχημάτων στον ενεργό ‘στόλο’ των οχημάτων παγκοσμίως είναι περιορισμένη. Αυτό προκύπτει από τις στατιστικές από τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα. Η δυναμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών οχημάτων κατά τη σύγκρουση τους με ένα σταθερό εμπόδιο ή άλλο όχημα δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε ευρεία κλίμακα. Για το λόγο αυτό, οι κατασκευάστριες εταιρείες χρησιμοποιούν συμβατικά οχήματα ως οχήματα αναφοράς σε σχέση με τις καταγεγραμμένες παραμορφώσεις από δοκιμές πρόσκρουσης και από πραγματικά ατυχήματα. Αυτό αποσκοπεί στην αναγνώριση των δυνητικά επικίνδυνων σημείων του αμαξώματος με στόχο τον εντοπισμό της ασφαλέστερης τοποθεσίας των στοιχείων της μπαταρίας.

Οι κυριότεροι παράγοντες ασφάλειας που καλούνται οι κατασκευαστές να αξιολογήσουν κατά την εμπλοκή ενός ηλεκτρικού οχήματος σε μία σύγκρουση είναι:

  • η μηχανική προστασία των μπαταριών,
  • η αυτόματη αποσύνδεση των συστημάτων υψηλής τάσης,
  • o χρόνος στον οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί η αποσύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων,
  • η ανεπιθύμητη αύξηση της θερμοκρασίας των στοιχείων της μπαταρίας,
  • η διαρροή τοξικών ή εύφλεκτων αερίων ή υγρών,
  • οι μικρές παραμορφώσεις στο περίβλημα των μπαταριών, και
  • η ύπαρξη μαυρισμένης καλωδίωσης υψηλής τάσης.

Καθοριστικής σημασίας για την προστασία των μπαταριών αποτελεί η χρησιμοποίηση νέων υλικών κατασκευής του σκελετού (σασί) του οχήματος. Αυτό είναι κρίσιμο, ιδιαίτερα σε περίπτωση μίας σύγκρουσης, επειδή προσδίδει μεγαλύτερη ακαμψία και ευκολότερη πρόσβαση στους επιβαίνοντες χωρίς τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος των θυρών του οχήματος.

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης είναι σημαντικά και ικανά να δελεάσουν ένα σύγχρονο οδηγό. Στο παρόν, η έρευνα γύρω από την ασφάλεια του συγκεκριμένου τρόπου μετακίνησης είναι σε εξέλιξη.