Συσκευή Εγγραφής Δεδομένων Συμβάντων EDR

Η τελευταία έκδοση του Γενικού Κανονισμού Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2144 που δημοσιεύτηκε στις 5.1.2020 στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο εμπεριέχει νεότερες τεχνολογίες ασφάλειας οχημάτων. Μία από αυτές είναι η Συσκευή Εγγραφής Δεδομένων Συμβάντων (Εvent Data Recorder, αγγλ. EDR) η οποία θα είναι σε υποχρεωτική βάση από τις 6.7.2022 για τα επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με μάζα κάτω από 3.5 τόνους. Η συσκευή EDR θα είναι εγκατεστημένη στο όχημα για να καταγράφει τεχνικά δεδομένα του οχήματος και των επιβαινόντων για ένα μικρό χρονικό διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάποιο συμβάν (π.χ. σύγκρουση δύο οχημάτων), όταν και αυτή ενεργοποιείται.

Σύμφωνα με μελέτες, τα πλεονεκτήματα της χρήσης της συσκευής EDR αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

  • Οδική ασφάλεια: Οι οδηγοί των οχημάτων βρίσκονται σε εγρήγορση – επιφυλακή όταν έχουν ενσωματωθεί (εν γνώσει τους) στα οχήματα αυτών οι συσκευές EDR. Απόρροια αυτής της συνθήκης είναι η σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
  • Σχεδιασμός οχήματος: Οι κατασκευαστές μπορούν να συλλέξουν σημαντικές τεχνικές πληροφορίες για τη βελτίωση της παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας των οχημάτων.
  • Προσδιορισμός αιτιότητας: Οι επιστημονικά μετρήσιμες τεχνικές πληροφορίες για τις συνθήκες ενός τροχαίου ατυχήματος είναι απαραίτητες για τον ακριβή προσδιορισμό της αστικής ευθύνης, με έλεγχο στο χρόνο και τη νομική δαπάνη.
  • Ανασύσταση ατυχήματος: Κρίσιμα στοιχεία για την ανασύσταση ενός τροχαίου ατυχήματος όπως η ταχύτητα σύγκρουσης, η πλευρική επιτάχυνση, η ενεργοποίηση της πέδησης, η γωνία τιμονιού και η πίεση των ελαστικών μπορούν να εξαχθούν από τη συσκευή EDR. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στην σύνθεση δυναμικής αναπαράστασης σε τρισδιάστατη απεικόνιση μέσω κατάλληλων λογισμικών.