Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας

Η σημασία των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων

Βάσει μελετών (πηγή Γερμανικός Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιριών, GdV) τα τροχαία ατυχήματα που εμπεριέχουν απώλεια ελέγχου του οχήματος (υπερστροφή ή υποστροφή) αφορούν ένα σημαντικό κομμάτι επί του συνόλου των τροχαίων ατυχημάτων και συνήθως χαρακτηρίζονται από σφοδρότητα. Η στατιστική των μελετών αυτών καταδεικνύει ότι τα πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα αφορούν οχήματα εκτός ελέγχου σε στεγνό οδόστρωμα με ταχύτητες από 60km/h έως 100km/h, σε αντίθεση με την πεποίθηση ότι η απώλεια ελέγχου είναι πιο πιθανή να συμβεί σε υγρό οδόστρωμα και σε υψηλές ταχύτητες.

Τα ενεργητικά συστήματα ασφαλείας (ESP, VDC) έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σταθεροποιούν το όχημα ακόμα και σε καταστάσεις όπου οι αντιδράσεις του οδηγού χαρακτηρίζονται από πανικό. Τα συστήματα αυτά έχουν πρωταρχικό στόχο την βελτίωση της πρόσφυσης και δευτερεύον την δημιουργία εξισορροπητικής ροπής ως προς τον κατακόρυφο άξονα του οχήματος.

Ο μηχανισμός επίτευξης της σταθεροποίησης των οχημάτων είναι βασισμένος στην συνέργια των εξής λειτουργιών:

  • στην ενεργοποίηση των κατάλληλων φρένων,
  • στον έλεγχο (μείωση) της κινητήριας ροπής,
  • στον κατάλληλο επιμερισμό της κινητήριας ροπής (Torque Management Devices) στους κινητήριους τροχούς.

Προκύπτει έτσι ότι η σημερινή τεχνική κατάρτιση του πραγματογνώμονα θα πρέπει να είναι απολύτως εναρμονισμένη με τις σύγχρονες απαιτήσεις τεχνογνωσίας στον τομέα αυτό. H άριστη κατανόηση λειτουργίας των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας ενισχύει σημαντικά την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης, καθώς τα συστήματα αυτά επιδρούν σημαντικά στην εν γένει δυναμική συμπεριφορά του οχήματος.