ανεπτυγμένος αερόσακος σε ατύχημα

Η μη ενεργοποίηση του αερόσακου σε ένα τροχαίο ατύχημα

Είναι γνωστό ότι οι αερόσακοι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα συστήματα ασφάλειας σε ένα όχημα. Το συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης, όπως είναι ο τεχνικός όρος, αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρών τραυματισμών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η ενεργοποίηση των αερόσακων σε ένα τροχαίο ατύχημα συνδέεται με παράγοντες όπως η σφοδρότητα της πρόσκρουσης, η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το όχημα και το ακριβές σημείο κρούσης. Εάν οι αερόσακοι δεν ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια ενός τροχαίου συμβάντος, τότε ο οδηγός και οι συνεπιβάτες βρίσκονται εκτεθειμένοι στους κραδασμούς μίας σύγκρουσης και, τελικά, απροστάτευτοι από ένα δριμύ χτύπημα στην επαφή τους με τα παράθυρα, το τιμόνι ή άλλο σημείο της καμπίνας του αυτοκινήτου. Αυτό καθιστά τον κίνδυνο ενός σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού ιδιαίτερα αυξημένο.

Οι συνηθέστερες αιτίες για τη μη ενεργοποίηση ενός αερόσακου είναι:

Ο τύπος της σύγκρουσης
Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η σύγκρουση ενός οχήματος με ένα άλλο όχημα ή ένα σταθερό εμπόδιο αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα ενεργοποίησης των αερόσακων. Η γωνία πρόσκρουσης θα μπορούσε να καθορίσει εάν θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κεντρικοί αερόσακοι οδηγού ή συνοδηγού. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ανατροπής του οχήματος με νωτομετωπική ή πλευρική σύγκρουση, η μη ενεργοποίηση τους είναι πιθανή.

Οι ελαττωματικοί αισθητήρες
Η μη ενεργοποίηση των αερόσακων σε ένα ατύχημα μπορεί να συνδέεται με την αποτυχία των αισθητήρων να αναγνωρίσουν την πρόσκρουση. Η σχεδίαση, η εγκατάσταση, η δοκιμή και η ρύθμιση των αισθητήρων είναι κομβικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του συστήματος των αερόσακων.

Τα ελαττωματικά ηλεκτρικά εξαρτήματα
Με δεδομένο ότι οι αισθητήρες λειτουργούν κανονικά, η διαγνωστική μονάδα λαμβάνει ένα ηλεκτρικό σήμα, το οποίο ενεργοποιεί τα ηλεκτρικά κυκλώματα και αυτά με τη σειρά τους, τους αερόσακους. Έλλειμμα στη σχεδίαση του συστήματος καλωδίωσης ή μία βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ολική μη ενεργοποίηση των αερόσακων.

Η κομμένη καλωδίωση
Κατά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος των αερόσακων, ο κατασκευαστής του οχήματος οφείλει να τοποθετήσει την καλωδίωση στο εσωτερικό του οχήματος κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μη κοπεί και να προφυλαχθεί από μία πρόσκρουση. Αν η καλωδίωση απορυθμιστεί ή καταστραφεί, το σύστημα συγκράτησης καθίσταται ανενεργό.

Η ελαττωματική μονάδα αερόσακου
Ένα ελάττωμα στη μονάδα του αερόσακου δύναται να ανατρέψει την ανάπτυξη των αερόσακων. Μια προβληματική μονάδα μπορεί να είναι αποτέλεσμα κατασκευαστικών ατελειών καθώς και ακατάλληλων ποιοτικών ελέγχων.

Συμπερασματικά, η σημασία της ενεργοποίησης των αερόσακων είναι τεράστια για τη βιωσιμότητα των επιβατών σε ένα όχημα. Τα τελευταία χρόνια, το σύστημα αυτό έχει ενταχθεί στο σχεδιασμό των δίκυκλων οχημάτων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της σωματικής βλάβης για τον αναβάτη, χωρίς να αντικαθιστά τη χρήση κράνους και άλλα μέτρα ασφάλειας.