Σεμινάριο Παθητικής Ασφάλειας Οχημάτων και Εμβιομηχανικής

Η εταιρεία Biomeccanica Forense διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο για αναλυτές τροχαίων ατυχημάτων και ειδικούς επαγγελματίες στον τομέα της Εμβιομηχανικής.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, παρουσιάστηκε η λειτουργία των συστημάτων παθητικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και η εμβιομηχανική τραύματος σε περιπτώσεις πλευρικής και νωτομετωπικής σύγκρουσης.

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν ήταν:

  • η κατηγοριοποίηση των θεμελιωδών μεταβλητών για τον καθορισμό της σοβαρότητας ενός τραυματισμού,
  • η αιτιοπαθογένεια της σύγκρουσης και οι παραμορφώσεις των οχημάτων,
  • o ρόλος της ζώνης ασφαλείας και των πλευρικών αερόσακων,
  • η τυπολογία και οι συνθήκες ενεργοποίησης των πλευρικών αερόσακων,
  • η κινηματική των οχημάτων κατά τη διάρκεια νωτομετωπικής σύγκρουσης, και
  • τα ανατομικά στοιχεία και οι τραυματισμοί στην περιοχή του αυχένα.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση παραδειγμάτων πλευρικών και νωτομετοπικών συγκρούσεων και των αντίστοιχων επιπτώσεων στους επιβαίνοντες.

Η ομάδα τεχνικών συμβούλων της Autoexperience παρακολούθησε την παραπάνω κατάρτιση συμμετέχοντας στη συζήτηση που ακολούθησε.