Σεμινάριο PC Crash V.13.1

Με στόχο την ενημέρωση και την επιστημονική κατάρτιση σε νεότερες μεθόδους ανάλυσης ατυχημάτων, η Autoexperience συμμετείχε στην τριήμερη διαδικτυακή εκπαίδευση που διοργανώθηκε από την εταιρεία DSD  την εβδομάδα από τις 29 έως και 31 Μαρτίου.

H εταιρία DSD, αποτελεί έναν πρωτοπόρο οργανισμό στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού ανάλυσης και αναπαράστασης τροχαίων ατυχημάτων με πολλαπλές δραστηριότητες που αφορούν σε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναφορικά με την παθητική ασφάλεια των οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, παρουσιάσθηκε η τελευταία έκδοση του προγράμματος PC-Crash (ver. 13.1) και οι πρόσθετες εξειδικευμένες λειτουργίες του. Μέσω της ψηφιακής ανασύστασης πραγματικών οδικών ατυχημάτων δόθηκε η δυνατότητα κατανόησης σύνθετων λειτουργιών του προγράμματος και εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες.