Οδική Συμπεριφορά και Πανδημία

Η εμφάνιση του κορονοϊού (Covid-19) απαιτεί λόγω της ταχείας μεταδοτικότητάς του ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένη πρόληψη σε σχέση με τη διαπροσωπική επαφή, τη σωματική εγγύτητα, τη συνάθροιση σε κλειστούς αλλά και ανοιχτούς χώρους. και τις μετακινήσεις.

Από πλευράς οδικής κυκλοφορίας, η παραπάνω συνθήκη μπορεί να σημαίνει είτε αυξημένη κίνηση (λόγω της αποφυγής των μέσων μαζικής μεταφοράς και της χρήσης ιδιωτικού οχήματος) είτε μειωμένη κίνηση (λόγω της αποφυγής απομάκρυνσης από την οικία). Σε κάθε περίπτωση, ένας οδηγός χρειάζεται να προσέξει, ιδιαίτερα τις μέρες, τα ακόλουθα:

  • Χαμηλή ταχύτητα στις οικιστικές ζώνες

Ο ανοιξιάτικος καιρός προσφέρεται για ένα περίπατο στη γειτονιά για την ψυχική ανάταση και την αποφυγή μυοσκελετικών ενοχλήσεων από τον κατ’ οίκον περιορισμό. Ένα όχημα που κινείται σε υψηλή ταχύτητα δεν μπορεί να αναχαιτιστεί εγκαίρως με αφορμή την (απρόβλεπτη) εμφάνιση ενός πεζού.

  • Μέτρια ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους

Ένας “άδειος” δρόμος δεν αποτελεί αυτόματα μία ευκαιρία για οδήγηση σε μεγαλύτερη ταχύτητα. Η μειωμένη κίνηση διασφαλίζει ούτως ή άλλως μία πιο άνετη μετάβαση από πλευράς χρόνου από το ένα μέρος στο άλλο.

  • Χρήση κράνους με κλειστό τζάμι για τους μοτοσικλετιστές

Η χρήση κράνους προβλέπεται όχι μόνο νομικά αλλά και από πλευράς ασφάλειας για έναν οδηγό. Η χρήση του προστατευτικού τζαμιού, ειδικά σε ώρα αιχμής ή σε στάση, αποτελεί ένα μέσο προστασίας από τη μετάδοση του ιού.

  • Χρήση κράνους με χειρουργική μάσκα για τους ποδηλάτες

Η χρήση κράνους είναι δυστυχώς προαιρετική για ένα ποδηλάτη που είναι εκτεθειμένος σε κάθε πρόσκρουση με επιβατικό όχημα αλλά και στη μετάδοση του ιού όταν είναι σε στάση ή βραδυπορία.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε όλοι κατά νου ότι οι νοσηλευτικές υπηρεσίες, την περίοδο αυτή, είναι αποκλειστικά εστιασμένες στη διάγνωση και στη φροντίδα των κρουσμάτων του κορονοϊού. Αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος να προσέξουμε την οδηγική μας συμπεριφορά, μη εμπλεκόμενοι σε ατύχημα αλλά και να αναθεωρήσουμε την οδηγική μας φιλοσοφία, όντας πιο συνειδητοποιημένοι και υπεύθυνοι ως προς τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε.