Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Κερατέας

Στις 3.10.2021 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ι. Παλαμίδη πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο με θέμα την ασφαλή οδήγηση υπό τη διοργάνωση της Σχολής Οδήγησης Γ. Τζεμπελίκος.

Το σεμινάριο είχε ως κύριο άξονα την ασφαλή οδική συμπεριφορά με επιμέρους θεματικές:

  • την αναγκαία χρήση της ζώνης ασφαλείας μέσω προσομοιωτή σύγκρουσης,
  • την ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού οχήματος σε περίπτωση ολίσθησης,
  • την επίδραση της χρήσης αλκοόλ για την όραση του οδηγού οχήματος με αναπαράσταση μέσω παραμορφωτικών φακών, και
  • τη σημασία του χρόνου αντίδρασης με μέτρηση από ειδική εφαρμογή.

Η ομάδα της Autoexperience παρουσίασε το σχεδιασμό και τη λειτουργία των συστημάτων ασφάλειας: α) ζώνη καθίσματος και β) αερόσακοι (πρόσθιοι, πλευρικοί) σε επιβατικά οχήματα. Οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται κατόπιν σύγκρουσης με διερχόμενο όχημα ή στατικό αντικείμενο παρουσιάστηκαν ενώ ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού μετρήθηκε μέσω μίας εφαρμογής που ανέπτυξε η Autoexperience.