Σεμινάριο PC Crash V.12.0

Η εταιρεία Studio Del Cesta, επίσημη αντιπρόσωπος του προγράμματος PC – Crash στην Ιταλία, διοργάνωσε στις 24.3.2020 σεμινάριο μέσω διαδικτύου που απευθυνόταν σε προχωρημένους χρήστες – αναλυτές τροχαίων ατυχημάτων.

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν ήταν:

  • η κατάλληλη μεθοδολογία για τη μοντελοποίηση τράκτορα με ημιρυμουλκούμενο,
  • ο σωστός τρόπος πρόσδεσης των φορτίων,
  • η μελέτη της συμπεριφοράς ενός οχήματος κατά την εκτροπή του,
  • η παραμετροποίηση της σύγκρουσης δύο οχημάτων και
  • η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μεσώ αλγόριθμων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία του τρισδιάστατου περιβάλλοντος, που αποτελεί παράγοντα μελέτης για την κατανόηση των πραγματικών συνθηκών της σύγκρουσης.

Η ομάδα τεχνικών συμβούλων της Autoexperience παρακολούθησε ζωντανά την παραπάνω κατάρτιση σε σχέση με εξειδικευμένες λειτουργίες του προγράμματος.

Η Autoexperience σε συνεργασία με την εταιρεία Studio Del Cesta πραγματοποιεί εκπαιδευτικούς κύκλους με σκοπό την εκπαίδευση ή την αναβάθμιση του επιπέδου χρήσης του από αναλυτές τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες στο email info@autoexperience.gr ή στο τηλέφωνο 2167005370.

Tags: